Uzun yıllara dayanan akademik birikim ve deneyimlerimizle uygulama alanındaki hizmetlerimizi yetkin bir kadro ile sürdürmekteyiz. Amacımız, günümüzde ulaşılan bilgi düzeyi ve teknolojik olanakları kullanarak, daha kaliteli, daha verimli ve daha güvenli mal ve hizmet üretimine destek sağlamaktır.
Günümüzde, özellikle Avrupa Birliği uyum sürecinde, bireylerin var olan akademik birikimlerini kariyer geliştirme programları ile yenilemeleri ve kendi çalışma alanları ile daha uyumlu duruma getirmeleri bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Nasıl ki, en az bir veya iki yabancı dili konuşmak, anlamak ve yazmak, iyi bir bilgisayar bilgi ve deneyimine sahip olmak gerekli ise, günün ve çalışma alanının koşullarına uygun olarak; ulusal ve uluslararası standardlar kapsamında, toplam kalite yönetimi, entegre (bütünleşik) yönetim sistemleri, ISO 9000, ISO 14000, ISO 22000, OHSAS ve bunlara benzer konularda bilgi sahibi olmak ve bu durumu belgelemek gerekmektedir. Böylece, yeni iş arayanlar için iyi bir iş olanağına sahip olma şansı artacak, halen çalışmakta olanların kendi işlerinde daha iyi bir pozisyona gelmeleri kolaylaşacak, aynı zamanda iş yerinde sosyal ve ekonomik yönden önemli gelişmeler izlenebilecektir.
İş bulma koşullarının giderek daraldığı günümüzde, gerek yurt içindeki ve gerekse yurt dışındaki işverenler, akademik diploma veya benzer belgeler yanında, kariyer geliştirme programlarına katılım belgelerini de arar duruma gelmişlerdir.
Diğer taraftan, mal ve hizmet üreten işletmeler, giderek bilinçli duruma gelen tüketicilerin, ulusal ve uluslararası pazarların gereksinimlerini karşılarken, pazara girebilmek veya var olan pazar paylarını artırabilmek için yine ulusal veya uluslararası standardlara uygun üretim yapmak zorundadır. Bu amaçla da, işyeri yöneticileri, çalışanlarını ve işletmelerini bu yeni düzenlemeler kapsamında gözden geçirmek zorundadır.

Gelişen bilim ve teknolojinin insanlığa sağlamış olduğu olanaklardan yararlanmak herkesin hakkıdır. Bu olanaklardan haberdar olmak, onlardan yararlanmanın ilk aşamasını oluşturur. Ancak, herkesin gelişen bilgi ve teknolojiyi izleme şansı olmayabilir. İşte bu şansı sağlamak ve farkındalık oluşturmak üzere kurulmuş olan danışmanlık birimleri vardır. Hizmet sektörü altında faaliyet göstermekte olan bu birimler, gereksinim duyan özel ve kamu kuruluşlarından gelen istekler doğrultusunda kendilerine yardımcı olmaya çalışır.

Bu bağlamda, KIRIMHAN.COM da, eğitim, danışmanlık ve yönetim ana başlıkları altında hizmet vermeye çalışan bir koordinasyon birimidir.

Genel hizmet alanlarımız:

 • Çevre
 • Tarım
 • Gıda ve Gıda Güvenliği
 • Madencilik Faaliyetleri
 • Enerji
 • İşletme
 • Entegre (Bütünleşik) Yönetim Sistemleri
 • Tüketici Hakları
 • Yerel Yönetimler
 • Turizm (Eko Turizm)
 • Ulaştırma
 • İşletmeler için AR & GE
 • Risk ve Kriz Yönetimi
 • Avrupa Birliği İlişkileri ve Projeleri

 

olarak sıralanabilir. Ancak, gelen istekler doğrultusunda gerekli değerlendirmeler yapılarak, belirtilen bu alanların dışında da hizmet sunulması mümkündür.