Kurallar Vardır…

KURALLAR VARDIR…

Kurallar vardır, devlet tarafından konulur ve kollanır. Yazılı metinlerdir. Anayasa, kanun ve yönetmeliklerde yer alır. Olağan dışı durumlarda, günümüzde olduğu gibi, KHK ile de dayatılır. Devlet tarafından kollanır ama uymayanlar hakkındaki yaptırımlar zaman zaman adamına göre değişir.

Kurallar vardır toplumun gelenek ve göreneklerine dayanır, yani kültürün bir parçasıdır. Yazılı değildir, devlet denetlemez ama çoğunlukla uyulur. Bu kurallara uymayanlar hakkında çoğunlukla bireysel ve toplumsal tepki oluşur.

Kurallar vardır “inançların gereğidir” denilirse de çoğu o inancın yayılmaya başladığı günlerde yaşamış toplumun yaşam biçimidir. Yani çoğu çağın ulaştığı bilgi ve teknoloji düzeyi ile uyuşmaz. Bu kurallar kabullerdir, yasal kurallara ters düşmediği taktirde vatandaş tarafından rahatlıkla uygulanır. İnançların tartışılması yersiz gerginliklere yol açar.

Kurallara uymak gerekir. 
Yıllar önce, gençliğimde, Prof. Dr. Mümtaz Turhan’ın (Erzurum 1908-İstanbul 1969) bazı kitaplarını okumuştum. Aklımda kalan ikisi Kültür Değişmeleri ve Cemiyet İçinde Fert (Çeviri).. Sosyal olaylara bakışımda etkili olmuştur.

Bunları neden yazıyorum dersiniz..
SURİYELİLER… 
Ülkemizdeki varlıkları 5 milyona ulaşmış. Her yıl küçük bir Anadolu kenti nüfusu kadar çoğaldıkları ifade ediliyor. Farklı bir kültürden geliyorlar. Çok ani bir coğrafya ve sosyal ortam değişimine uğradılar. Davranışları, dilleri, yaşam biçimleri, eğitimleri her şeyleri çok farklı. Türkiye ortamına yeterince uyum sağlayamadılar. Sosyal, ekonomik ve kültürel sorunlarla karşılaştılar. Elbette kolay değil. Zor durumdalar. Bunu anlamamak mümkün değil. Ama bunun daha fazla sürmemesi gerekir. Gelecekte ortaya çıkabilecek sorunları hepimiz az çok değerlendirebiliyoruz. Yazık olur hem bize ve hem de onlara. Yol yakınken, Uluslararası uzlaşmalarla bu insanların kendi yurtlarında sağlıklı ve mutlu bir şekilde yaşamlarının sürdürülmesi sağlanmalıdır.

Çağdaş ilkeler ve evrensel hukukla uyumlu kurallara dayanan yaşamın zarar görmesi anarşiye neden olur, anarşi toplumun huzurunu ve yaşama sevincini elinden alır.

Sücaattin Kırımhan / Ankara

Yorum yapın