DANIŞMANLIK HİZMETLERİ:

Danışmanlık hizmetleri, aşağıda sıralanan konularda, uzman elemanlar tarafından ekip çalışması yapılarak verilmektedir.
 • Hava, Su ve Toprak Kirliliği

 • Gürültü Denetimi

 • Endüstriyel Atıksu Arıtımı

 • Kentsel Atıksu Arıtımı

 • Tarımsal Alanların Amaç Dışı Kullanımı

 • Toprak Erozyonu Denetimi

 • Evsel Katı Atık Yönetimi

 • Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)

 • Toplam Kalite Yönetimi

 • AR & GE (Araştırma ve Geliştirme)
 • ISO 9000
 • ISO 14000
 • ISO 22000
 • HACCP
 • Entegre (Bütünleşik) Yönetim Sistemleri
 • Biyogaz veama) Biyogübre Üretimi
 • Organik Tarım Sistemleri
 • Damlatmalı Sulama Sistemleri
 • Kapari Üretimi (Ekim, Dikim, Bakım, Hasat, Pazarlama)