Prof.Dr. Sücaattin KIRIMHAN

1946 yılında Erzurum’da doğdu. 1965 yılında Sivas Lisesi Fen Kolu’ndan mezun oldu, yüksek öğrenimini Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak İlmi Bölümü’nde, 1969 yılında ziraat yüksek mühendisi unvanı ile tamamlayarak aynı bölümde asistan olarak göreve başladı.

“Toprak ve Su Koruma” bilim alanında 1973 yılında “doktor” ve 1978 yılında da “üniversite doçenti” unvanlarını aldı. 1978 yılında, Atatürk Üniversitesi’nde Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’ni kurdu. Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin kuruluşunda dekan yardımcısı ve dekan vekili olarak idari görev yaptı.

Eylül 1985 ayında Atatürk Üniversitesi’nden ayrılarak İnönü Üniversitesi’nde görev aldı. Bu üniversitede Çevre Araştırmaları Birimi’ni, Eğitim Fakültesi’nde Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde Kamu Yönetimi Bölümü’nü kurdu. Üniversite Genel Sekreterliği görevini sürdürdü.

Ekim 1986 ayında, Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne naklen atandı, bu üniversitede rektörlüğe bağlı olarak Çevre Sorunları Araştırma Merkezi’ni, Muş Meslek Yüksekokulu’nu ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü kurdu. Aralık 1987 ayında “profesör” unvanını aldı, aynı üniversitede “rektör yardımcılığı” görevinde bulundu.

01 Kasım 1994 tarihinden emekli olduğu 17.08.2001 tarihine kadar, akademik çalışmalarını Pamukkale Üniversitesinde sürdürdü. Bu üniversitede, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nü kurdu, bölüm başkanlığı yanında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Teknik Eğitim Fakültesi Dekan vekilliği ve Pamukkale Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

A.B.Devletleri’nde, Oklahoma ve Washington Eyalet Üniversitelerinde, 1974-1976 tarihleri arasında, doktora sonrası çalışmalarda bulundu ve ziyaretçi profesör olarak görev aldı. ABD’de, özellikle, toprak ve su kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi, çevre sorunları ve akademik yönetim sistemleri konularında çalışmalar yaptı. Üniversitelerimizde, üniversite-sanayi işbirliği kapsamında, mesleki teknik eğitimin geliştirilmesi amacıyla, 1989 yılında, YÖK-Dünya Bankası İşbirliği içerisinde oluşturulan proje ile A.B. Devletleri ve İngiltere’de yapılan eğitim ve inceleme çalışmalarına katıldı.

Portekiz, Norveç ve İran gibi ülkelerde düzenlenen bilimsel toplantılara da katılan Prof.Dr. Sücaattin KIRIMHAN’ın 100’ün üzerinde, çoğu orijinal araştırma makalesi olan yayınları mevcuttur.

Prof.Dr.Sücaattin KIRIMHAN'ın ilgi alanları; çorak toprakların ıslahı ve drenajı, su ve rüzgar erozyonu, toprak kirliliği, hava kirliliği, su kirliliği, su kaynaklarının geliştirilmesi, hidroloji, temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları, atık yönetimi, gürültü, biyokütle kullanımı, biyogaz teknolojisi, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı, sürdürülebilir tarım, organik tarım, çevre yönetim sistemleri, toplam kalite yönetimi, risk yönetimi ve entegre yönetim sistemleri, istatistiksel süreç yönetimi, çevresel etki değerlendirme, deprem ve doğal afetlerin çevresel etkisi olarak sıralanabilir.

Prof. Dr. Sücaattin Kırımhan CV  için kıtlayınız.

KİTAPLAR:................... pdf formatında indirilebilir.

1. ÇEVRE YÖNETİMİ

2. ORGANİK TARIM

3. HAVA KİRLİLİĞİ